English version | home

Naša služba: Záchrana dát

Záchrana dát, niekedy tiež obnova dát za dostupné ceny je základom našej ponuky. Už päť rokov úspešne pomáhame svojim zákazníkom získať späť súbory z havarovaných aj poškodených pevných diskov a pamäťových kartiet v týchto prípadoch straty dát:

Naša dlhodobá úspešnosť je 92.9% (stav k 10. 1. 2011). Toto je skutočný pomer nami úspešne vyriešených prípadov ku všetkým prijatým, vrátane ťažkých prípadov. Inými slovami, deväť z desiatich prípadov vyriešime k plnej spokojnosti zákazníka. Ak vám niekto sľubuje vyššie čísla, pýtajte sa, ako k nim prišiel.

Iné firmy na tomto mieste zvyčajne uvádzajú pestrý výpočet médií, súborových a operačných systémov. Hlavným cieľom týchto dlhých zoznamov býva potreba nasýtiť vyhľadávače. My veríme, že tieto si nájdu dostatok potravy v našej sekcii článkov, preto tu volíme iný postup. Najskôr pár definícií:

Médium
médiom označujeme fyzický nosič dát. Nosičom je napr. pružný disk (FD), magnetická páska, CD, DVD, pamäťová karta, alebo pevný disk (HDD) - v tomto prípade za médium považujeme magnetické nosiče (taniere disku) vrátane mechaniky a elektroniky potrebnej pre prístup k nim.
Fyzický formát
je spôsob organizácie a úpravy informácií do podoby zaznamenateľnej na daný typ média. Plocha média sa delí na množstvo sektorov, ktoré sú základnou jednotkou pre ukladanie dát. Organizáciu ukladania dát na tejto úrovni má na starosti kontrolér, alebo elektronika média.
Logický formát
je použitý súborový systém a jeho štruktúry. V tejto úrovni si operačný systém uchováva záznamy o súboroch uložených na médiu. Najrozšírenejším súčasným súborovým systémom je NTFS a varianty systému FAT.

Väčšina našich záchranných prác sa sústreďuje na pevné disky. Pevný disk, ako citlivý elektricko-mechanický komponent podlieha opotrebeniu a je najviac náchylný na zlyhanie v dôsledku náhodných porúch. Keďže zároveň rádovo prevyšuje kapacitu iných nosičov, väčšinou obsahuje aj najväčšie množstvá užívateľských dát. Strata prístupu k pevnému disku je preto pre užívateľa obzvlášť bolestivá.

V úvode spomínané pestré zoznamy podporovaných médií a operačných systémov často vtipne zahmlievajú skutočnosť, že akékoľvek technicky funkčné a v logickej úrovni prístupné médium znamená pri danom súborovom systéme pre záchrancu v podstate rovnaký druh práce. V logickej úrovni sa však opravujú len chyby logického formátu. Na druhej strane, je zrejmé, že usmažený čip v pamäťovej karte, či dáta z povrchu disku odfrézované poškodenou hlavou pravdepodobne neprečíta nikto. Medzi týmito dvomi extrémami však leží široká škála možných porúch - mechanických, elektrických, ako aj porúch v servisnej oblasti, s ktorými si rôzne firmy vedia, či nevedia poradiť rôznym spôsobom.

Našou snahou je poskytovať komplexnú službu. Neodmietame žiadnu zakázku. Svoje pracovné nástroje neustále vylepšujeme a dopĺňame i za pochodu, v prípade a podľa potreby, často pri riešení práve vášho problému.

Analýza a opravy logickej štruktúry všetkých bežných, aj menej známych súborových systémov sú pre nás samozrejmosťou. Dokázali sme už obnoviť dáta aj z úplne neznámych a neverejných súborových systémov, použitých v hudobných nástrojoch a iných špecializovaných zariadeniach.

Rovnako zachraňujeme dáta z diskových polí, vrátane RAID-5.

Hĺbkovú znalosť techniky a princípov pevných diskov, ich firmvéru a štruktúr v servisnej oblasti považujeme za nevyhnutnú. Na rozdiel od mnohých, my sa nespoliehame na prakticky jediný špecializovaný a veľmi rozšírený softvér ruského pôvodu - to by v mnohých náročných prípadoch nestačilo. Analýzou ovládacích programov diskov sme získali výnimočné znalosti a preto, aj vďaka našim dlhoročným skúsenostiam často uspejeme v prípadoch, kde iní zlyhávajú.

Príkladom sú najťažšie prípady - poruchy vnútornej mechaniky diskov. Kým iní sa náhrady hláv na diskoch Western Digital desia, my transplantujeme hlavy (či taniere) a takto upravený disk dokážeme rozbehnúť aj iným, ako len čisto náhodným spôsobom.
Vyvinuli sme tiež technológie a postupy, ktoré nám umožňujú čítať dáta (sektory) pripadajúce na nepoškodené, funkčné hlavy a následne, po transplantácii, zložiť výsledný obraz na cieľovom médiu - to všetko rýchlosťou, ktorá dovoľuje praktické nasadenie.

My sa nepotrebujeme chváliť laboratóriom jediným svojho druhu na Slovensku - my tie veci skutočne robíme.

Zopár úspešných transplantácií - náhrad hláv z posledného obdobia (zvýraznené sú disky, ktoré k nám prišli po tom, ako konkurencia neuspela):

VýrobcaOznačenieModelFormátKapacita
[GB]
Počet
hláv
Hustota
[GB/hlavu]
SeagateBarracuda 7200.11ST3500320AS3.55004125
SeagateBarracuda ESST3160815AS3.5160280
SeagateMaxtor DiamondMax21STM3200820A3.5200366
SeagateBarracuda 7200.7ST3120026A3.5120340
SeagateBarracuda 7200.7ST380011A3.580240
SeagateBarracuda 7200.7ST340014A3.540140
SeagateBarracuda ATA IVST340016A3.540220
SeagateMomentus 5400.6ST9500325AS2.55004125
SeagateMomentus 5400.6ST9320325AS2.5320480
SeagateMomentus 5400.2ST9120821AS2.5120430
SeagateMomentus 5400.2ST96812A2.560230
SeagateMomentus 5400.2ST9808211A2.580420
MaxtorDiamondMax Plus 96Y120L03.5120340
MaxtorDiamondMax Plus 86K040L03.540140
Western DigitalWD Caviar GreenWD10EADS-00L5B13.510006166
Western DigitalWD Caviar GPWD7500AACS-00D6B03.57506125
Western DigitalWD Caviar SEWD3200JB-00KFA03.5320653
Western DigitalWD Caviar SEWD2000JS-60NCB13.5200540
Western DigitalWD Caviar SEWD1600JB-00REA03.5160440
Western DigitalWD CaviarWD400BB-00DEA03.540220
Western DigitalWD ProtegeWD400EB-00CPF03.540220
Western DigitalWD CaviarWD200BB-00AUA13.520210
HitachiDeskstar 180GXPIC35L090AVV207-03.580330
HitachiTravelstar 5K160HTS541616J9SA002.5160440
HitachiTravelstar 5K100HTS541010G9SA002.5100425
SamsungSpinpoint F1HDD322HJ3.53202160
ToshibaHDD2164MK2018GAP2.520210

Dokážeme nemožné s diskami firiem Western Digital, Maxtor a Seagate. Riešime mnohé na diskoch iných značiek. Ak niektoré typy na svoj prípad ešte len čakajú, môže ním byť záchrana práve vašich dát. Sme ochotní vynaložiť množstvo času i energie na uspokojenie každého nášho zákazníka.

Podmienky poskytnutia služby a ďalšie dokumenty nájdete v sekcii Informácie.