English version | home

Služba a Spoločnosť

diskart.sk je služba záchrany dát. Spoločnosť BINART s.r.o. je poskytovateľom tejto služby. Naša firma bola založená v roku 1997 ako výskumno-vývojová firma v oblasti elektroniky, na realizáciu projektov podľa požiadaviek zákazníkov. Služby spoločnosti pokrývajú celú oblasť od návrhu koncepcie, cez riešenie elektrických obvodov, realizáciu prototypov, vývoj vstavaných programov, až po organizáciu výroby malého až stredného rozsahu.

Záchrana dát je súčasťou našej ponuky už viac ako päť rokov, pričom znalosti a skúsenosti, z ktorých čerpáme siahajú doslova desaťročia dozadu. Strávili sme a aj naďalej venujeme mnoho času výskumu, experimentovaniu, analyzovaniu a zbieraniu informácií. Výsledkom je služba, schopnosťami viac ako porovnateľná s tými najväčšími, za cenu, ktorú si môžete dovoliť.

Vždy sa snažíme vedieť viac a robiť veci inak, ako ostatní. Práve preto sme pre našu záchrannú službu určili tieto kľúčové faktory:

Cena za službu
Cena musí byť dostupná a vopred známa. Zvolili sme model paušálnej - pevnej ceny. Neschovávame sa za obchodnícke triky, ako je systém cena od, kde výsledná účtovaná suma spravidla niekoľkonásobne prekračuje inzerované čísla.
V našich cenách vám vždy ponúkame maximum svojich schopností. Nepovažujeme za seriózne účtovaním za počet, či dokonca dĺžku súborov nútiť zákazníka do rozhodnutia dáta, alebo peniaze - obzvlášť v prípadoch, keď to pre záchrancu predstavuje rovnaký objem prác.
Na rýchlosti záleží vždy. Mnohé prípady vyriešime v priebehu 24 hodín, niektoré do dvoch dní, iné trvajú dlhšie. Nesnažíme sa umelo predlžovať čas prác s cieľom nútiť bohatších klientov priplácať si za expresné služby.
Schopnosti
Ekonomicky rozumné by bolo vyjedať hrozienka z koláča a ťažké prípady posielať domov, v lepšom prípade ku konkurencii - mnohí tak robia. Pre nás ale ťažké prípady predstavujú výzvu, nie dôvod na odmietnutie zákazky. Vždy sa budeme snažiť poskytnúť vám maximum možného aj v takýchto prípadoch - nás to totiž baví.
Kto to so záchranou dát myslí vážne, nemôže sa obmedzovať len na použitie bežne dostupných nástrojov. Preto rozoberáme firmvéry a skúmame elektroniku diskov a vyvíjame si vlastné, špecializované nástroje, programové aj technické.
Cieľom je stav: ak tam tie dáta fyzicky sú, my ich prečítame. Sústavným zvyšovaním úspešnosti zásahov znižujeme množstvo tých neúspešných. Toto má priamy vplyv na ekonomický výsledok nášho podnikania. Okrem toho, nikto z nás rád neoznamuje zlé správy.
Transparentnosť
Transparentná cenotvorba je základ, rovnako dostatok potrebných informácií, zbavený zbytočného marketingového balastu. Ak váš prípad označíme za náročný, vďaka paušálnym cenám máte istotu, že to tak je - preháňaním nezískame nič navyše.
Snažíme sa, aby naše stránky ostali graficky i štruktúrou jednoduché a prístupné všetkým. Informácie, ktoré tajiť nemusíme, budú verejné. Veríme, že takáto otvorenosť prinesie do našich vzťahov potrebnú dôveru.