home

Čo robiť v prípade straty dát

Posledná úprava: 20. októbra 2010
Späť na stránku dokumentov

Práve ste prišli o svoje dáta. Zachovali ste rozvahu, nevykonali žiadne neuvážené operácie, v prípade potreby ste si aspoň na pol hodinku oddýchli a opätovne preverili, že chyba nie je na vašej strane, strane užívateľa. K vyhľadaniu týchto stránok ste múdro použili počítač kolegu, suseda, alebo sedíte v internetovej kaviarni. Správny postup. Najdôležitejšie v prípade straty dát je zabrániť ďalším zápisom na poškodený disk.

Každý ďalší zápis - a moderné operačné systémy ich vykonávaju mnoho aj bez vášho vedomia, môže prepísať obsah a tým definitívne zmariť vašu šancu na záchranu práve tých najdôležitejších súborov. V kritických prípadoch je preto plne odôvodnené aj okamžité vypnutie počítača odpojením od siete napájania. Chyby v súborovom systéme, ktoré týmto môžu vzniknúť bývajú väčšinou ľahko opraviteľné. Ak je to možné, odporúčame krátko pred tvrdým vypnutím počítač zresetovať tlačidlom.

Nepokúšajte sa opätovne spúšťať počítač a zavádzať operačný systém. V žiadnom prípade nekopírujte ani neinštalujte na poškodený disk nové programy, alebo súbory. Najmä pri podozrení na technickú chybu disku nespúšťajte systémové diskové nástroje ako je CHKDSK, alebo SCANDISK, a to ani v read-only móde. Tieto programy sú určené len na opravy drobných poškodení štruktúr súborového systému a v mnohých prípadoch dokážu situáciu naopak výrazne zhoršiť.

Disk, ktorý vydáva neobvyklé mechanické zvuky patrí do rúk odborníka. Čím desivejšie tieto zvuky pôsobia, tým skôr. Pokúšať sa opakovane rozbehnúť, alebo pracovať s takýmto diskom môže mať za následok definitívnu stratu vašich dát, a to aj v prípade, že disk zdanlivo zatiaľ funguje - kľúčovým je tu slovíčko zatiaľ.

Profesionálna záchrana dát samozrejme nie je zadarmo. Preto najskôr zvážte hodnotu stratených dát. Za záchranu stoja zväčša len súbory, ktoré vznikli vašou tvorivou prácou (kliknutie na Download, až na výnimky, za tvorivú prácu nepovažujeme). Pre väčšinu ľudí toto znamená najmä súbory vytvorené použitím bežných kancelárskych balíkov, iných špecializovaných aplikácií, uložené digitálne fotografie, či vlastné audio a video záznamy a súbory elektronickej pošty.
Urobte si zoznam. Súbory, na ktoré si neviete spomenúť pravdepodobne nebudete potrebovať. Niektoré súbory možno máte uložené (zálohované) aj na iných médiach, v aktuálnej, či len málo odlišnej podobe. Iné súbory sa môžu dať vytvoriť opakovaním pôvodných postupov, s minimálnymi nákladmi.

Týmto odstavcom rozhodne nemienime naznačiť, že sa nepokúsime o záchranu všetkých vašich dát. V mnohých prípadoch dostanete naspäť plne obnovený svoj pôvodný disk, alebo jeho identickú kópiu, s ktorou budete môcť pokračovať v práci ako by sa nič nestalo. Nie vždy to však bude možné. Preto neuškodí vopred si zmapovať hodnotu svojich dát a určiť priority.

Ak sa rozhodnete pre naše služby záchrany dát, postupujte nasledovne:

 1. Vymontujte pevný disk z počítača. Ak ide o disk z prenosného počítača, montážny rámik z disku demontovať nemusíte. V prípade potreby radšej požiadajte o pomoc technicky zdatnejšiu osobu.
 2. Vyplňte a odošlite servisný formulár služby. Okrem povinných kontaktných údajov, uveďte prosím čo najviac detailov o obsahu disku a najmä o vzniku a charaktere závady. S technickými údajmi, s ktorými si neviete poradiť sa zbytočne netrápte - v prípade potreby vás budeme kontaktovať.
 3. Ak disk zasielate poštou, venujte veľkú pozornosť jeho zabaleniu. Pevný disk je citlivé zariadenie a prípadné poškodenie pri preprave môže výrazne obmedziť pravdepodobnosť úspešného výsledku záchrany dát.
  1. Disk vložte do antistatického sáčku, alebo pôvodného plastového obalu, používaného napr. firmami Seagate a Samsung.
  2. Dno pevnej kartónovej krabice dostatočných rozmerov vystelte mäkkým podporným materiálom - vhodné sú penové materiály ako napr. molitan, naskladaná polyetylénová - bublinková fólia, alebo aspoň vrstva pokrčeného novinového papiera.
  3. Do stredu plochy uložte disk a zostávajúce miesto vyplňte ďalším podporným materiálom.
  4. Pridajte materiál navyše. Množstvo by malo byť také, aby sa disk po uzavretí krabice vo vnútri voľne nepohyboval. Výplňová vrstva by mala dosahovať hrúbku niekoľkých centimetrov po každej strane disku.
 4. Krabicu riadne uzavrite a balík zašlite na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt. Pokiaľ je to možné, použite doručovateľskú službu a zásielku poistite. Odoslanie zásielky nám prosím oznámte telefonicky, alebo mailom. Alternatívne môžete zásielku doručiť aj osobne - stretnutie si vopred telefonicky dohodnite.

Spoľahnite sa, že váš disk bude u nás v dobrých rukách. Urobíme všetko pre to, aby sme vám pomohli získať späť vaše stratené súbory. Postupy, ktoré pri záchrane dát používame a čím sa líši profesionálna záchrana dát od prístupu bežných servisných technikov popisujeme v tomto článku.