English version | home

Cenník Služby

Jednoduchší cenník asi nenájdete - u nás totiž platíte vždy paušálnu cenu, a to až po úspešom vyriešení prípadu. Žiadne príplatky podľa dodaného množstva dát, skryté poplatky za kopírovanie, či zálohovanie, alebo iné obchodnícke triky. Skutočne zaplatíte len to, čo nájdete na tejto stránke.

Cena za službu
je stanovená pevne, podľa druhu média (pevný disk, pamäťová karta či USB kľúč), bez ohľadu na charakter poruchy a náročnosť záchrannej operácie. Cena za službu sa platí len v prípade úspešneho výsledku, po dodaní dát. V prípade viacerých médií, ktoré sú súčasťou jedného diskového zväzku (RAID) cenu stanovíme dohodou.
Storno poplatok
účtujeme zákazníkom, ktorí sa rozhodnú odstúpiť od služby v jej priebehu, v čase od začiatku záchranných prác až po dodanie dát. Dodaním dát sa služba považuje za vykonanú a platí sa cena za službu. Storno poplatok sa neúčtuje, ak požadované dáta nie je možné dodať, s výnimkou prípadov, keď dáta nebolo možné zachrániť v dôsledku poškodení, ktoré vznikli predchádzajúcimi zásahmi do mechaniky, alebo elektroniky média zákazníkom, či treťou osobou - na takýto prípad vás samozrejme vopred upozorníme.
Poštovné a balné
platíte v prípade poštou doručovaných zásielok. Pre územie SR využívame služby UPS, cena je stanovená paušálne na EUR 10,-

Stručne, okrem prípadnej ceny za poštovné a balné, vám podľa výsledku záchrannej operácie budeme účtovať:

všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH
Výsledok záchrany dátFaktúraCena v EUR
vrátane DPH
Dáta z pevného disku sa podarilo zachrániťCena za službu(*) 300,-
Dáta z pamäťovej karty / USB kľúča sa podarilo zachrániťCena za službu150,-
Dáta bolo možné zachrániť, vy ste sa však rozhodli inakStorno poplatok100,-
Dáta nebolo možné zachrániť-0,-
Dáta nebolo možné zachrániť z dôvodu predchádzajúcich zásahov do médiaStorno poplatok100,-
*) pri štandardných diskoch (3.5") do kapacity 1TB vrátane, a prenosných diskoch (2.5") do kapacity 500GB vrátane poskytujeme zľavu 20%. Naopak, prirážku 20% k uvedenej cene účtujeme pri 3.5" diskoch o kapacite vyššej ako 2TB, resp. 2.5" diskoch s kapacitou prevyšujúcou 1TB. Ak máte nejasnosti, prosím kontaktujte nás.

Cena sa tiež môže zvýšiť o náklady nevyhnutné na obstaranie potrebných dielov, ak tieto nie sú skladom a prípad to bude vyžadovať - o tomto vás samozrejme rovnako budeme vopred informovať.

V prípade väčších objemov zachránených dát z pevných diskov, ak charakter poruchy vylúči použitie pôvodného média, budeme pre odovzdanie súborov potrebovať náhradné médium - najlepšie prázdny disk, rovnakej, alebo vyššej kapacity. Ak taký disk nevlastníte, môžeme pre vás vhodné médium zabezpečiť. Ceny takýchto médií budú fakturované samostatne.


Tento cenník platí pre zákazky prijaté od 1.4.2014.