home

Servisný formulár pre pevné disky - objednávka

Objednávateľ
Údaje o médiach

Vyplňte prosím podľa údajov výrobcu, zvyčajne umiestnených na nálepke na hornej strane telesa disku. Ak posielate viac ako jeden disk, odošlite formulár pre každý disk samostatne, alebo vypíšte požadované údaje do poznámkového okna nižšie.


Údaje o obsahu

V nasledujúcej tabuľke prosím popíšte rozdelenie disku na jednotlivé časti (partície) a vyznačte typy použitých súborových systémov.

č.približná veľkosť v GBsúborový systémpoznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uveďte prosím zoznam najdôležitejších súborov a adresárov pre prípad, že by záchrana všetkých vašich dát nebola možná. Mená súborov sa snažte určiť čo najpresnejšie, spolu s cestou a ozačením partície, prípadne logického disku.

Popis závady

Vznik chyby
počas bežnej prevádzky (vrátane stavu vypnutia)
pri výpadku napájania, poruche zdroja, UPS, alebo v čase búrky
súčasne s iným poškodením počítača, napr. základnej dosky, alebo radiča diskov
pôsobením kvapalín, napr. prácou vo vonkajšom prostredí za dažďa, alebo v dôsledku záplav
mechanickým poškodením, napr. prudkými otrasmi, pádom, pôsobením ohňa, alebo iných vonkajších vplyvov

Stav disku
neznámy
disk sa vôbec nerozbieha
disk sa rozbieha, ale vydáva neobvyklé mechanické zvuky
disk sa rozbehne normálne, ale je nesprávne, alebo vôbec nie je identifikovaný BIOS-om počítača
disk pracuje normálne, ale operačný systém sa nespustí, alebo časť či všetky súbory na ňom uložené sú nedostupné
omylom vymazané súbory

Doplňujúce údaje

Súhlasím so zásahmi do mechaniky disku v prípade potreby (môže mať za následok stratu záruky na výrobok).

Neposkytnutím súhlasu na zásah do mechaniky média môžete znemožniť úspešný výsledok služby. V takomto prípade vám v súlade s podmienkami bude účtovaný príslušný poplatok podľa cenníka aj v prípade nedodania dát.

Čítal som a súhlasím s podmiekami poskytovateľa, zverejnenými v dokumente Podmienky poskytnutia služby.

Váš súhlas s podmienkami je nevyhnutný k poskytnutiu služby. Bez tohoto súhlasu vám naše služby nemôžeme poskytnúť.