home

Záchrana dát a kedy nás potrebujete

Posledná úprava: 22. októbra 2010
Späť na stránku dokumentov

Aj keď si to málokto uvedomuje, najhodnotnejšou časťou mnohých počítačov sú údaje v nich uložené. Kým v prípade zlyhania ktoréhokoľvek iného komponentu je po jeho výmene možné prakticky okamžite pokračovať v práci, strata dát spojená s haváriou pevného disku predstavuje pre uživateľa skoro vždy vážny problém.

Na veci pritom nič nemení ani prípadná záruka na disk, alebo celý počítač. Výrobca totiž ručí len za železo - to znamená samotný disk, a nie jeho obsah. Aj v prípade, že by ste po úspešnej reklamácii skutočne dostali späť opravený práve ten svoj disk, vaše dáta budú dávno stratené v procese testovania.

Pevný disk je jednou z najzložitejších súčastí vášho počítača. Kombinuje v sebe prvky náročnej elektroniky riadenia a spracovania signálov s prvkami presnej mechaniky, materiálmi a technológiami na hrane možností doby. Napriek všetkej svojej zložitosti je pevný disk prekvapujúco spoľahlivým zariadením. Mnohé z nich dokážu bez problémov viac ako dvojnásobne prekročiť garantovanú päťročnú životnosť a väčšina odchádza na zaslúžený odpočinok po tom, čo už nestačia z kapacitných, alebo výkonových dôvodov, v dobrej kondícii.

Nie všetci ale máme takéto šťastie. Výrobcovia diskov pripúšťajú zhruba 1% odpadu v priemere ročne, pričom predpokladá sa, že vyššiu čast absolútnych čísiel tvoria disky, ktoré zlyhajú už počas zábehu, niekde v prvých piatich mesiacoch života. To znamená, že pokaziť sa vám môže aj úplne nový disk. Disk, ktorý prežije toto úvodné obdobie vám zrejme bude spoľahlivo slúžiť až do neskorej jesene svojho života, ak sa k nemu nechováte násilne. Stačí totiž jeden prudší otras, prichádzajúci v nevhodnom momente z nevhodného smeru, a poškodenie, ktoré vznikne následkom kontaktu hláv s povrchom záznamovej plochy môže skrátiť životnosť disku na čokoľvek od niekoľkých týžďňov až po nulu.

Výrazne zastúpenou kategóriou chýb sú aj poškodenia logických štruktúr súborových systémov. Tieto môžu, ale nemusia byť kombinované s technickou chybou disku a často vznikajú v dôsledku programových chýb, na všetkých úrovniach. Omylom vymazané súbory sú zas typickým prípadom chyby, ktorá má pôvod niekde medzi stoličkou a klávesnicou. Vo všetkých týchto prípadoch môže dôjsť k strate prístupu k zaznamenaným údajom - vašim dátam. K slovu prichádza záchrana dát.

Záchrana dát je súbor činností, technických, aj programových, smerujúci k obnoveniu prístupu k dátam, alebo ich časti, užívateľovi inak nedostupným.

S výnimkou technických závad, niektoré jednoduché prípady straty dát môžu byť napraviteľné aj užívateľom, alebo kvalifikovaným technikom. Podmienkou je správna aplikácia vhodných nástrojov a postupov. V iných ako jednoduchých prípadoch však môže práve laický pokus o záchranu viesť k podstatnému zhoršeniu stavu a často až k úplnej strate akejkoľvek šance na obnovu vašich dát. O záchranu vlastnými silami sa preto pokúšajte len v prípade, že služby skutočných expertov v žiadnom prípade nemienite využiť.

Rozhodujúcou je hodnota vašich dát. Ak v podstate o nič nejde, môžete sa pokúsiť o záchranu dát svojpomocou. Internet je plný viac či menej kompetentných nástrojov na vyhľadávanie vymazaných súborov, či opravu niektorých poškodení logického formátu. Žiaden z týchto programov však nie je dokonalý a sotvaktorý bude zadarmo. Rovnako pamätajte, že správne nástroje sú len jednou časťou riešenia. Znalosti a skúsenosti sú vo veľkej väčšine prípadov minimálne rovnako dôležité. Ak si riziko definitívnej straty svojich dát nemôžete dovoliť, obráťte sa na profesionálov.

Prvoradou úlohou každého experta na záchranu dát je na základe hĺbkovej analýzy spôsobu a príčin poškodenia vždy zvoliť ten najlepší prístup, s ohľadom na bezpečnosť vašich dát. Postupy a nástroje, ktoré pri záchrane dát používame my, popisujeme v druhej časti článku.