home

Vákum v pevných diskoch

Posledná úprava: 20. septembra 2010

Diagnostika a opravy porúch mechaniky pevného disku vyžadujú rozobratie uzavretého telesa disku. Takýto úkon sa všeobecne považuje za rizikový a ako nálepky na disku upozorňujú, znamená stratu záruky. Mnoho ľudí sa pritom domnieva, že rozobratím vnikne do vákuovanej mechaniky vzduch, alebo naopak, unikne ochranná atmosféra. Aký plyn teda vypĺňa priestor mechaniky disku?

Obsahom prachotesne uzavretého telesa mechaniky disku je čistý vzduch. Rovnaký vzduch, ako je všade okolo v miestnosti, len bez prachových častíc. Žiadna ochranná atmosféra a už vôbec nie vákum. Pevný disk totiž nie je uzavretý vzduchotesne (a nie je ani vodotesný).

Vzduch vo vnútri mechaniky plní dôležitú funkciu. Otáčaním tanierov disku vzniká prúdenie, ktoré v kombinácii s tvarovaním povrchu hláv vytvára tzv. vzduchové ložisko - vrstvu, po ktorej sa čítacie hlavy kĺžu v presne definovanej výške, tesne nad povrchom magnetického média. Pri rozbehnutom disku teda nedochádza ku kontaktu hláv so záznamovým médiom, čo znižuje ich opotrebenie na minimum.

Každý disk je vybavený dýchacím otvorom, ktorého úlohou je udržať tlak vzduchu v mechanike konštantný, bez ohľadu na jeho teplotu. V opačnom prípade by sa zahriatím mechaniky v dôsledku nárastu vnútorného tlaku zväčšila vzdialenosť hláv od povrchu média, čo by postupne viedlo k chybám, až úplnej neschopnosti čítania i písania. Tento otvor preto neprelepujte žiadnymi nálepkami.
Dýchací otvor tiež umožňuje únik vzdušnej vlhkosti z telesa disku. Vsadený filter zabraňuje spätnému vniknutiu nečistôt.

Vzduchová medzera medzi hlavou a médiom je veľmi malá - pri súčasných diskoch sa počíta na jednotky nanometrov. Je preto extrémne dôležité, aby vzduch v mechanike neobsahoval nečistoty. Už malé znečistenie priestoru, povrchu hláv, či média má spravidla za následok neschopnosť hláv udržať letovú hladinu v medziach tolerancie. V tom lepšom prípade je signál z hláv vzhľadom na priveľkú medzeru nedostatočný; naopak, pri malej výške dochádza k častému kontaktu hláv s médiom, čo má spravidla fatálne následky. Vo výrobe sa preto skladajú disky v riadenom bezprašnom prostredí a teleso mechaniky je následne prachotesne uzavreté. Mikroskopické častice, ktoré sa uvolnia počas prevádzky disku zachytáva filter vo vnútri mechaniky.

Je známe, že atmosferický tlak a tým aj hustota vzduchu klesá so stúpajúcou nadmorskou výškou. Úmerne tomu sa zmenšuje aj vzduchová medzera medzi hlavou a médiom pevného disku. Malá výška hláv zvyšuje riziko poškodenia disku pri otrasoch a vibráciach, od určitej nadmorskej výšky už bežné disky nie sú použiteľné. Výrobcovia ako hornú bezpečnú hranicu udávajú typicky 10.000 stôp, čo je asi 3 km. Extrémne výšky vyžadujú použitie špeciálnych riešení - napr. umiestnenie pevného disku do pretlakovaného obalu.

Poznámka: trup lietadla je vo výškach pretlakovaný na hodnotu zodpovedajúcu nadmorskej výške asi 2.5 km, čo je blízko výrobcom udávanej hornej prevádzkovej hranice. Vážení páni menežéri (aj dámy menežérky), buďte preto k svojim notebookom za letu nežní.

Otázky a pripomienky k tomuto článku posielajte na adresu feedback@diskart.sk